Oferujemy kredytobiorcom reprezentowanie w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego

Kredyty Frankowe

W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Udzielamy Klientom wszechstronnej informacji na temat istoty sporów o tzw. kredyty frankowe, rekomendując wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia nieważności umów kredytowych lub ewentualnie ich "odfrankowienia", czyli wyeliminowania z nich niedozwolonych klauzul.  Przy wsparciu specjalistów - analityków finansowych wyliczamy wysokość należnych roszczeń, a następnie  przygotowujemy korespondencję przedprocesową oraz  pozew i dalsze pisma procesowe. Reprezentujemy Klienta w postepowaniu sądowym aż do jego prawomocnego zakończenia, a w razie potrzeby również w postępowaniu egzekucyjnym. Służymy ponadto bieżącym wsparciem i doradztwem  w toku wykonywania umowy kredytu.