Tworzenie i rejestracja spółek, fundacji i stowarzyszeń

Kancelaria świadczy usługi w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek, ich oddziałów oraz oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych, a także w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń. Prawnicy kancelarii przygotowują niezbędne w tym przedmiocie projekty aktów prawnych (umów, aktów założycielskich, statutów itp.), a ponadto reprezentują Klientów w toku zawierania stosownych umów przed notariuszem oraz w postępowaniach rejestrowych. Kancelaria zajmuje się także doradztwem w kwestii wyboru przez Klienta najbardziej dogodnej dla Niego formy prowadzenia działalności gospodarczej i to zarówno w aspekcie prawnym, jak i organizacyjnym i podatkowym.