Sporządzanie
i badanie umów

Prawnicy kancelarii przygotowują oraz opiniują wszelkiego rodzaju umowy i wzorce umów (regulaminy, ogólne warunki umów itp.), w tym umowy związane stricte z obrotem gospodarczym jak również umowy pracownicze, kontrakty menedżerskie oraz inne.