Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Portfel usług świadczonych przez kancelarię obejmuje również udzielanie wsparcia prawnego podmiotom realizującym inwestycje budowlane, zarówno w charakterze inwestora, generalnego wykonawcy jak mi podwykonawcy. Pomoc ta dotyczy w szczególności (lecz nie wyłącznie) przygotowywania projektów umów związanych z procesem budowlanym, udział w negocjacjach zmierzających do wypracowania ostatecznej treści takich umów, a także wsparcie udzielane na bieżąco w toku realizacji inwestycji aż po jej ostateczne zakończenie, zwieńczone sporządzeniem protokołu końcowego odbioru robót oraz – jeśli jest to prawem wymagane – uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie zrealizowanego obiektu.