POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), informujemy że:

 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Custodia s.c. w Poznaniu.

2. Dane kontaktowe: ul. Bóżnicza 12/1, 61-751 Poznań, adres e-mail: biuro@custodia.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1    lit. c RODO),

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy, wykonania zawartej umowy, w tym do realizacji umowy i wystawiania dokumentów związanych z umową, a także udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pisma, wnioski lub zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) objętych odrębnie wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO),

e) niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit d RODO).

 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz do upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających Administratora w wykonywaniu umowy i świadczeniu usług, np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, serwisowe sprzętu IT, podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe, operatorom pocztowym, kurierom.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora i/lub przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz przez okres przewidzianej prawem odpowiedzialności cywilnej z w/w tytułów lub do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych, które przetwarzamy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. d) RODO nie obowiązuje nas obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych od innych osób niż osoba, której dane dotyczą w zakresie, w jakim dane te muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (tajemnica zawodowa radcy prawnego).

 

PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

tworzenia statystyk odwiedzin strony, co m.in. umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony;     

utrzymanie sesji użytkownika serwisu (w przypadku logowania osoby uprawnionej do tego), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;   

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.   

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.